Sitemap Disclaimer Contact webmaster Print Site by Encima

Hoe lid worden van de BVGG

De Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie v.z.w. is een wetenschappelijke vereniging die als doel heeft het wetenschappelijk onderzoek in de gerontologie en de geriatrie te stimuleren en een forum te geven aan de onderzoekers in de gebieden van de gerontologie en de geriatrie om in België hun resultaten te toetsen aan een kritisch publiek.

Door het brede werkveld van de gerontologie en de geriatrie hebben wij leden uit vele horizonten: artsen, licentiaten in Med. Wet., juristen, economisten, sociologen, psychologen, theologen, agogen, gerontologen, etc.

Kunnen lid worden volgens de statuten alle natuurlijke personen die een universitair diploma dragen.

Om lid te worden moet men zijn kandidatuur stellen, een C.V. insturen, twee peters hebben, die zelf lid zijn van de BVGG. De jaarlijkse algemene vergadering (in mei) kan alleen nieuwe leden aanvaarden.

Er zijn twee soorten leden:

  • “effectieve leden”, die op één van de wetenschappelijke vergaderingen een lezing hebben gegeven;
  • “toetredende leden”, die nog geen lezing hebben gegeven op de wetenschappelijke vergadering.

Jaarlijks wordt lidgeld gevraagd (100 € voor artsen, 50 € voor andere; jongeren van minder dan 30 jaar en gepensioneerden slechts 15 euro). Leden kunnen zich abonneren op verschillende tijdschriften aan een voordelige tarief.

Jaarlijks worden een drietal vergaderingen georganiseerd:

  • begin maart de winter-meeting in Oostende, een vrijdag en zaterdag voormiddag;
  • een algemene vergadering in Brussel in de maand mei;
  • een herfst vergadering in Wallonië.

Alle leden krijgen toegang tot het voorbehouden gedeelte van de website (www.geriatrie.be) en een aanzienlijke korting bij deelname aan de congressen.

Er bestaan werkgroepen rond thema’s die op het ogenblik actueel zijn.

De BVGG adviseert de overheden omtrent al deze materies.ˆ top